Услугата в момента не е активна!
Изберете желаната от Вас услуга:
 • 1
  Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес
  по чл. 36, ал. 1 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване 
  2
  Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия
  по чл. 37, ал. 1 и 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване 
  3
  Заявление за изключване от Списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК
  по чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване 
  4
  Заявление – декларация за изключване от списъка на заличените лица преди изборния ден
  по чл. 315, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 от ИК и § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС
    Услугата изисква подписване